VODITELJICE KVADRATNIH KILOMETARA OBRAZOVANJA

AZRA MUSIĆ

PROJEKT ASISTENTICA, MIOS TUZLA

prof. hemije, MA primjenjene hemije

Telefon: + 387 (0)61 141 409

E-mail: azra@ioskole.net 

OMAR KUNTO

PROJEKT ASISTENT, MIOS TUZLA

Bachelor pedagogije-psihologije

Telefon: + 387 (0)61 139 619

E-mail: miostuzla4@gmail.com 

EDINA MALKIĆ

DIREKTORICA, MIOS TUZLA

dipl. pedagog - psiholog

Telefon: + 387 (0)61 146 306

E-mail: muios@bih.net.ba