O MIOS TUZLA

Od 2004. godine Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla neizostavno je ime među mnogim školama u Tuzlanskom kantonu, Osijeku i Novom Sadu. 2004. godine pokrenut je projekt „Razvoj interaktivnih otvorenih škola“ u kojem je učestvovalo 12 škola iz Tuzlanskog kantona, Osijeka i Novog Sada, koji je rezultirao osnivanjem MIOS-a Tuzla. Godinama, zajedno sa školama, MIOS Tuzla uspješno radi na razvoju otvorenih škola naglašavajući stalno da su djeca ključni akteri procesa transformacije škole u otvorenu školu u zajednici.

MIOS Tuzla s ponosom ističe da je kroz rad sa školskim razvojnim timovima i nastavnicima/ama podržalo projekte u kojima je učestvovalo više hiljada djece, a taj se broj povećava svake školske godine. Rezultat njihovog rada je raznolik, zavisno od toga šta su prepoznali kao potrebu u vlastitoj lokalnoj zajednici.  Djeca su istraživala tradiciju kraja u kojem žive, istraživala so, kreirali slovaricu za djecu predškolskog uzrasta, renovirali društveni centar za nastavni proces, istraživali stećke, čistili korita rijeke, pravili kante za smeće,  saobraćajne znakove, organizovali radionice za nezaposlene,  radili na prevenciji vršnjačkog nasilja itd. Pritom djeca su s nastavnicima/ama i profesorima/cama uspjela uspostaviti saradnju sa lokalnim zajednicama, koje su s djecom zajedno radile na projektima korisnim za zajednicu.

Mnogi/e prosvjetni/e radnici/e prošli/e su kroz stručna usvaršavanja MIOS –a Tuzla gdje su se upoznali/e s novim nastavnim metodama, inovacijama u povezivanju nastavnog procesa sa zajednicom kao resursom za učenje, a koje su primjenjivali u svom radu, što i jeste jedan od prioriteta u radu MIOS–a Tuzla.

MIOS Tuzla radi kao mreža i želi podržati razvoj otvorenih škola koristeći metode interaktivnog učenja, pružiti profesionalne treninge o novim metodama podučavanja i učenja, promovisati demokratski razvoj i implementiranje standarda otvorenih škola u zajednici kao alata za razvoj škola.

Svoj rad MIOS Tuzla temelji na uzajamnom razumijevanju i dijalogu među različitim regionima, državama i kulturama, gdje MIOS Tuzla različitosti shvata kao priliku za stvaranje napretka. Vrijednosti na kojima se temelji, MIOS Tuzla promoviše zajedno sa globalnom porodicom organizacija koje grade otvorene škole  u zajednici u raznim dijelovima svijeta – od jugostične i centralne Evrope, preko Rusije, centralne Azije, južnog dijela Afrike, te s partnerima iz Ukrajine, Kanade, Velike Britanije, Moldavije, Rusije, Armenije, Češke, Kazahstana, Bugarske, Mongolije i Poljske s kojima sarađuje na pitanjima razvoja škola u zajednici.

MIOS Tuzla je potpisao Etički kodeks za organizacije civilnog društva u BiH koji je potpisan između civilnog društva i Vijeća ministara BiH.

Shodno tome, ovdje možete pročitati Etički kodeks

MIOS Tuzla takođe pripada jednoj od nevladinih organizacija potpisinica Sporazuma između NVO i Vijeća ministara BiH. Ovdje možete pogledati listu nevladinih organizacija potpisnica Sporazuma.