O KONCEPTU KVADRATNI KILOMETAR OBRAZOVANJA

Zašto kvadratni kilometar obrazovanja?

U našem nastojanju da gradimo zajedničku viziju obrazovanja krenuli smo od slike zajednice u kojoj djeca žive i odrastaju. Zamislite zajednicu u kojoj djeca od najmanjeg uzrasta imaju susrete sa članovima porodice, šireg kruga porodice, bližih komšija. Tu posmatraju i učestvuju u socijalnim situacijama a time i uče kako slavimo, kako tugujemo, kako rješavamo izazove, kako pokrećemo inicijative, kojim rečenicama opisujemo članove porodice, rođake, komšije.

Nakon toga pravi iskorak u šire okruženje, posmatra način kako članovi zajednice žive, kako provode vrijeme, kako uređuju svoje okruženje, kako rješavaju probleme, kako žive ljudska prava, šta govore, na koji način tumače pojave i dešavanja, kojim riječima komuniciraju. Tu kreće u obdanište i stiče nova iskustva, nova prijateljstva, nove bitne osobe u izgradnji temelja buduće odrasle osobe.

Dalje, kako raste i kreće u osnovnu školu širi krug svojih prijatelja, poznanika, ostvaruje interakcije sa drugom djecom, nastavnicima. U tome se otvara polje učenja akademskih vještina, znanja, koja će dalje koristiti u svakodnevnom životu van škole, zatim polje neformalnog učenja kroz sport, rekreaciju, kreativni izražaj, itd.

Na psihološkom nivou uči se identificirati sa modelima u porodici i lokalnoj zajednici, dobija poruke koje podržavaju njegovo/njeno samopouzdanje, pozitivnu sliku o vlastitim vrijednostima i znanju – osjećaj ja to mogu. To dalje potkrepljuje potrebu sigurnosti, prihvaćenosti, zajedništva, integriteta, autentičnosti iz kojih se formiraju stavovi i pogleda na život.

Zašto je bitno iz ove perspektive posmatrati obrazovanje?

 • Zato što u odgoju i obrazovanju djece učestvujemo svi – direktno ili indirektno.
 • Zato što možemo posmatrati gdje nema povezanosti, gdje je interakcija ili saradnja pokidana, šta je prisutno a ima negativan utjecaj na rast i razvoj djeteta.
 • Zato što svi nosimo dio odgovornosti ako neki dio gore navedenih koraka nema smisla ili nije prisutan ili je tu ali odmaže u rastu i razvoju djeteta.
 • Zato što sve ovo djeci daju perspektivu, iskustvo da se učenje dešava svakodnevno. Odraslima ovo daje zajednički fokus, ujedinjeno djelovanje ka onim ishodima koje djeca trebaju da postignu u toku školovanja.

Fokus je na zajedničkom promišljanju kakav odgoj i obrazovanje želimo, koje akcije poduzimamo i kako znamo da idemo ka postavljenim ciljevima.

Naša polazišta

 • Obrazovanje je izuzetno važno za društvo da bi bilo samo tema škola, nastavnika/ca i roditelja.
 • Osjećaj vlasništa nad procesom odgoja i obrazovanja učenika/ca je najsnažniji na lokalnom nivou.
 • Učenje nije ograničeno samo na učionicu i školsku zgradu, ono se dešava u lokalnoj zajednici (edukacije kao dio neformalnog obrazovanja, nenamjerno učenje).
 • Odgoj djece najsnažniji je u porodici, dio odgovornosti ima i zajednica, škola i to se ciklično širi.
 • Učenje se tiče svih u zajednici, svakodnevno se dešava, svi učimo da bi živjeli i da bi mogli adekvatno djelovati u životnim situacijama.
 • Porodica u potrebi treba više podrške u prevazilaženju izazova kako bi omogućila poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.

Krenuli smo od pitanja kako bismo mogli omogućiti dugoročnu, cjelovitu podršku u učenju i razvoju djece, a naročito djece koja dolaze iz porodica opterećenih siromaštvom, niskim roditeljskim vještinama, da bismo razvijali vještine, znanja i primjenjivost istih u svakodnevnom životu.

Model gradi zajedničku odgovornost svih za odgoj i obrazovanje...

Jedan kvadratni kilometar okuplja partnere koji se nalaze na tom definisanom području a koji dijele odgovornost brige i podrške djeci i mladima u odgoju i obrazovanju. Tu su uključeni svi, od javnih istitucija kao npr. centra za socijalni rad, zavoda, gradske uprave, zdravstvenih institucija zatim privrednih društava, do resursnih centara, udruženja građana koji mogu doprinijeti u procesu ostvarivanja prava na obrazovanje, učenja djece i mladih utemeljeno na naučnim saznajama.

Jedan kvadratni kilometar obrazovanja ima sljedeće komponente:

 • Prostor pedagoške radionice kvadratnog kilometra obrazovanja koji je namijenjen djeci, nastavnicima, roditeljima, partnerima kvadratnog kilometra obrazovanja. To je fizički prostor koji ima svrhu da omogućava dijalog, učenje, druženje, razmjenu među svima. Mjesto gdje se prepoznaju i grade rješenja za izazove dječijeg učenja i razvoja.
 • Izazovi s kojima se susreću djeca i roditelji prevazilaze mogućnosti (djelatnost i vještine) škole da odgovori na iste kao pa time i rješenja prevazilaze zidove škole ili bilo koje druge institucije i postaje zajednička tema članova obrazovne mreže. Naprimjer pitanje dječije otporonosti
 • Dugoročan rad na izazovima kako bi proizveli smislenu promjenu u životima djece i njihovih roditelja podrazumijeva određena finansijska ulaganja, određen stepen fleksibilnosti u usmjeravanju/potrošnji tih sredstava. Jedinstven razvojni budžet za rad i realizaciju aktivnosti pedagoške radionice unutar kvadratnog kilometra obrazovanja je drugi element kvadratnog kilomentra obrazovanja.
 • Načini kako razumijemo i djelujemo na prepoznati potrebu (naprimjer socijalne vještine djece, teškoće u učenju, niske digitalne kompetencije, strah i anksioznost, ...) u kvadratnom kilometru trebaju biti drugačiji od ustaljene i često ne-efikasne prakse. Putem ovog budžeta možemo graditi nova eksperimentalna rješenja podrške učenju i razvoju djece (socijalne inovacije), nova i drugačija praktična rješenja, treninge vještina, proces podrške u primjeni prakse ili aktivnosti, materijalne investicije.

Obrazovna mreža

Obrazovna mreža je struktura koja omogućava zajedničku misiju u rješavanju izazova djece i mladih u jednom kvadratnom kilometru obrazovanja. Čine je akteri koji dolaze iz svih sfera društvenog života u konkretnom kvadratnom kilometru.

Svi članovi obrazovne mreže razumiju da socijalna promjena ne može nastati u toku jedne kalendarske godine, da su svi pozvani da izazov posmatraju iz više uglova te uz zajednički rad da doprinose nastanku promjena i kasnije održivosti istih.

Voditelj/ica kvadratnog kilometra obrazovanja

Voditelj/ica kvadratnog kilomentra predvodi i facilitira aktivnosti kvadratnog kilometra obrazovanja. To je osoba koja okuplja članove obrazovne mreže, koja ima kompetencije i metode kako voditi različite aktere u kreiranju rješenja za socijalnu promjenu („know-how“ pristup).

Voditelj/ica inicira aktivnosti, vodi pedagošku radionicu i usmjerava pažnju svih na potrebe djece i mladih, uključuje aktere. Voditelj pedagoške radionice postaje agent socijalne promjene u kvadratnom kilometru obrazovanja.