KRATKE INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA1 kvadratni kilometar obrazovanja
LOKACIJATuzlanski kanton: 6 osnovnih škola, 3 iz Tuzle i 3 iz Živinica
Tuzla Živinice
JU OŠ “Miladije” JU OŠ “Živinice Gornje”
JU OŠ “Kreka” JU Prva osnovna škola Živinice
JU OŠ “Kiseljak” JU OŠ “Đurđevik”
UČESNICI/CE100 nastavnika/ca  direktno uključenih u odgojno obrazovni proces iz svih škole (započeti sa manjim grupama nastavnika/ca i ciklično širiti na nivou svake škole) 
16 predstavnika/ica školske uprave i razvojnih timova uključenih škola
200 roditelja
cca 500 učenika/ca indirektno uključenih tokom odgojno – obrazovnog procesa
Predstavnici/ce obrazovnih institucija
Napomena: MIOS Tuzla neće direktno raditi sa učenicima/ama.
IMPLEMENTATORMeđunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla
TRAJANJE28 mjeseci;
septembar  2020 – decembar 2023. godina
FINANSIJERIFederalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka
Freudenberg Fondacija, Njemačka
Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, BiH
VRIJEDNOST PROJEKTA860.000,00 KM
INVESTICIJEInvesticije u unapređenje nastavnog procesa po školi: 53.390,00 KM / total za sve škole: 320.340,00 KM
Investicija u obrazovanje nastavnog osoblja: 34.000,00 KM
Investicija u timski rad u školi, rad u nastavnom procesu, konferencije: 50.400,00 KM