DONATORI

Ova internet stranica je kreirana uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Njemačka, Freudenberg fondacije (FF), Njemačka i Međunarodnog udruženja "Interaktivne otvorene škole" (MIOS) Tuzla, Bosna i Hercegovina. 

Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove finansijera.

1 kvadratni kilometar obrazovanja - Sva prava zadržana.