DETALJNIJE INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekat „Jedan kvadratni kilometar obrazovanja“ je započet 2020. godine na području Tuzlanskog kantona s ciljem podrške učenju i razvoju svakog djeteta unutar zajednice.

Generalno, projektom želimo osnažiti 500 učenika i učenica - iz marginaliziranog okruženja za učenje i razvoj iz 6 osnovnih škola – da imaju jednake mogućnosti i pristup obrazovanju. Time škole grade kapacitete da mogu adekvatno reagovati i odgovoriti na raznolike potrebe učenika/ca sa svrhom da razvija zrele, kompetentne i ekonomski osnažene mlade osobe koje će birati da ostanu u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi:

 • Nastavnici/ce, rukovodstvo škole i roditelji podržani od strane Obrazovnih mreža lokalne zajednice, svoja nova znanja koriste u učionici za obrazovanje minimalno 500 učenika/ca;
 • Izgrađena funkcionalna obrazovna mreža od uključenih škola, nastavnog osoblja, menadžmenta škole i lokalne zajednice u svim uključenim školama;
 • Škole imaju aktivne školske razvojne timove koji osiguravaju školovanje za 500 učenika/ca;
 • Poboljšan obrazovanje za djecu koja žive u socio-eskonomski marginaliziranim porodicma;
 • Nastavnici/e iz škola koriste metode podučavanja i učenja i nakon završetka projekta;
 • 200 roditelja može podržati svoju djecu u toku školovanja.

Iz svih škola planiramo uključiti:

 • 16 predstavnika/ca uprave škola: direktore/ice, pomoćnike/ce direktora/ica, pedagoge/pedagogice, defektologe koji će podržavati nastavno osoblje u radu, upravljati određenim aktivnostima projekta, promovisati školu u loklanoj zajednici.
 • 100 nastavnika/ce iz 6 škola koje će odrediti uprava škole. Nastavno osoblje će raditi na unapređenju nastavnogo procesa kroz provođenje aktivnosti koje identificiraju u prioritetima;
 • 200 roditelja koji će učestvovati putem školskih razvojnih timova i kao učenici edukacija za roditeljsku zajednicu.
 • Minimlano 500 učenika/ca – prvenstveno djeca koja se suočavaju sa socio-ekonomskim barijerama. Tokom projekta nećemo raditi direktno sa učenicima/ama nego kroz rad nastavnika/ca pratiti ćemo napredak u učenju i razvoju.
 • Predstavnici/ce lokalne zajednice: institucije nadležne za obrazovanje, gradske uprave, organizacije i klubovi koji sarađuju sa uključenim školama.

Prvi koraci su bili uspostavljanje saradnje sa osnovnim školama koje su odlučile da usmjere pažnju na potrebu intenzivnije podrške učenicima i učenicama, njihovim roditeljima i odlučile da grade unikatne prakse kako bi na iste odgovorili. Prakse prevazilaze nama poznate projekte u odjeljenju, školi i zajednici (dan škole, obilježavanje međunarodnih dana, priredbe, itd.).

Nakon toga smo osnovali Obrazovnu mrežu za svaku od uključenih škola, te isplanirali zajednički rad za 2022. godinu.