Category: Novosti

Razvijanje nastavnih praksi čitalačke, matematičke i prirodno-naučne pismenosti

U Sarajevu, Bosna i Hercegovina, predstavnici/ce 6 osnovnih škola uključenih u projekat “1 kvadratni kilometar obrazovanja” su u periodu od 28 – 30. novembra 2023. godine učestvovali/e u značajnom događaju – edukaciji posvećenoj razvijanju čitalačke, matematičke i prirodno-naučne pismenosti socio-ekonomski marginaliziranih učenika. Ova inicijativa, koju je organizovalo Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” Tuzla, ima za…

Edukacija “Pisanje projekata”

U okviru projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja”, 21 i 22. septembra 2023. godine, u Tuzli je organizovana edukacija na temu “Pisanje projekata”. Edukaciji je prisustvovalo 26 predstavnika/ca ustanova i organizacija koje su dio obrazovnih mreža u 6 kvadratnih kilometara obrazovanja Tuzlanskog kantona: Zavod za javno zdravstvo TK, JU Odgojni centar TK, IC Lotos Tuzla, Ekološko…

ODRŽAN SASTANAK SA MENADŽMENTOM I PREDSJEDNICIMA RAZVOJNIH TIMOVA ŠKOLA PROJEKTA “1 KVADRATNI KILOMETAR OBRAZOVANJA”

U srijedu, 06.09.2023. godine, u prostorijama MIOS Trening centra, održan je sastanak planiranja aktivnosti projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja”, za period august 2023 – januar 2024. godine. Na sastanku su uzeli učešće direktori/ce, pomoćnici/ce direktora/ica, pedagozi/pedagogice kao i predsjednici/ce razvojnih timova šest osnovnih škola uključenih u projekat: JU OŠ “Kiseljak”, JU OŠ „Kreka“, JU OŠ…

ODRŽANA EDUKACIJA “SIGURNOST NA INTERNETU I DIGITALNA ZAJEDNICA NASTAVNIKA/CA”

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, na području Tuzlanskog kantona provodi program stručnog usavrašavanja prosvjetnih radnika/ca pod nazivom “Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola TK”. Programom “Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola TK” MIOS Tuzla želimo dati doprinos u jačanju digitalnih kompetencija nastavnog osoblja TK kako bi mogli…

RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA/CA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE

Na osnovu iskazanog interesa od strane kolektiva JU Prva osnovna škola Živinice, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla organizuje edukacijski program za kolektiv škole na temu “Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja”. Edukacijski program se sastoji od ukupno tri modula edukacije, a u ponedjeljak, 26.06.2023. godine, u prostorijama JU Prva osnovna škola u Živinicama, održan…

MREŽNI SUSRET STRUČNIH SARADNICA OSNOVNIH ŠKOLA TK

U utorak, 27.06.2023. godine, u prostorijama MIOS trening centra, održan je susret stručnih saradnica osnovnih škola uključenih u projekat „1 kvadratni kilometar obrazovanja“. Tokom mrežnog susreta razgovaralo se o iskustvima, izazovima i ograničenjima s kojima su se stručne saradnice susretale tokom protekle školske godine. Bila je to veoma izazovna i zahtjevna godina, koja je zahtijevala…

POZIV ZA RODITELJE I UČENIKE/CE ZA „LJETO UZ ČITANJE“

Poštovani/e roditelji i učenici/ce, za vas je još jedna uspješno završena školska godina. Čestitamo. Ljetni raspust je pred vama i idealna prilika za malu pustolovinu u svijet knjige. Svaki dan, prilika je za novu pustolovinu. U nastavku sa vama dijelimo detalje. Znajući da čitanje utiče na razvijanje vještina razumijevanja svijeta koji nas okružuje, te je usko…

SAMIT DISANJA (WELLNES ZA DUŠU)

4 i 5. jula 2023. godine, na području zaštićenog pejzaža Konjuh, izletište Zlača, Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla  je organizovalo Samit disanja. Samit disanja je bio dvodnevna prilika, za prosvjetne radnike/ce i partnere Udruženja, za druženje, učenje i vrijeme posvećeno samo sebi, bez jurnjave i problema. Tokom samita, učesnici/ce su imali/e priliku jačati…

RADIONICA PARTNERA: ODRŽIVOST ŠEST OBRAZOVNIH MREŽA U TUZLANSKOM KANTONU

U srijedu, 17.5.2023. godine, održana je radionica partnera na temu “Održivost šest obrazovnih mreža u Tuzlanskom kantonu”. Radionica je realizirana u okviru projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja”. Učešće tokom radionice su uzeli predstavnici/ce menadžmenta i razvojnih timova iz šest osnovnih škola uključenih u projekat, kao i predstavnici/ce partnerskih institucija/ustanova/organizacija koji/e su članovi/ce obrazovnih mreža partnera…

ODRŽAN WEBINAR: “KAKO KOMUNICIRATI SA RAZREDNOM I RODITELJSKOM ZAJEDNICOM U KRIZNIM SITUACIJAMA”

Webinar „Komunikacija sa razrednom i roditeljskom zajednicom u kriznim situacijama” održan je online, putem Zoom aplikacije, u srijedu, 10.5.2023. godine, u organizaciji Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla. Uvodničarka tokom webinara je bila Maja Šabanović, dipl. MA psiholog. Nakon nemilog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi, u Beogradu, cilj webinara je bio podržati…