Najavljujemo konferenciju partnera: “1 kvadratni kilometar obrazovanja – sistemska podrška dječijem rastu i razvoju”

U četvrtak, 21. aprila 2022. godine, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla u okviru projekta „Jedan kvadratni kilometar obrazovanja“ organizuje konferenciju za  partnere na temu: „Kvadratni kilometar obrazovanja – sistemska podrška dječijem rastu i razvoju“.

Konferencija je namijenjena obrazovnoj javnosti, odnosno predstavnicima/ama škola, predstavnicima/ama institucija, ustanova i organizacija koje djeluju u oblasti obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, te ostalim institucijama, ustanovama i organizacijama koje u djelokrugu vlastitog rada imaju saradnju sa školama.

 Tokom konferencije, učesnici/e će imati priliku:

  • Diskutovati o značaju sistemskog djelovanja u procesu odgoja i obrazovanja;
  • Diskutovati o dosadašnjim i budućim planovima Obrazovnih mreža;
  • Potpisati Memorandume o saradnji u okviru Obrazovnih mreža škola uključenih u projekat „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Projekat je finansijski podržan od Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka i Freudenberg fondacije, Njemačka.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *